ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ SSLC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ PAGE ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದುವರೆಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ 

Facebook

contact us

copyright 2018 Youthsgalaxy.com

privacy policy
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon